Zpravodaj - Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov

V příloze naleznete článek o SOUo Králíky - Zpravodaj ročník 8., číslo 1., Květen 2013