Učební obor – Opravář zemědělských strojů

  • Název ŠVP: Opravář zemědělských strojů
  • Kód a název oboru vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
  • Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
  • Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma 
  • Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem