Seznam zaměstnanců učiliště

 • Mgr. Bc.  Petra Doubravová – ředitelka školy  
 • Ing. Karel Málek – zástupce ředitelky pro praktické vyučování a statutární zastupce školy
 • Ing. Jan Reichl, MBA  - zástupce ředitelky pro teoretické vyučování
 • Mgr. Ladislav Klíma - výchovný poradce školy
 • Mgr. Jana Jírů – metodik prevence sociálně - patologických jevů

Učitelský sbor

 • Ing. Věra Hegerová – odborné předměty (účetnictví, ekonomika podniku, písemná a elektronická komunikace) 
 • Mgr. Marta Zawada- všeobecně vzdělávací  ( anglický jazyk, tělesná výchova)
 • Ing. Lumír Vitha -  odborné předměty a všeobecně vzdělávací (zemědělské stroje a zařízení, občanská nauka Motorová vozidla)
 • Ing. Hana Kubelková - všeobecně vzdělávací a odborné ( matematika, tělesná výchova, základy zemědělské výroby - 1. ročník, informační a komunikační technika - 1. ročník )
 • Mgr. Jana Jírů– všeobecně vzdělávací (český jazyk a litetratura, právo)
 • Ing. Karel Málek – odborné předměty (technologie oprav, strojnictví)
 • Ing. Miloš Praus – odborné předměty (základy zemědělské výroby, ekonomika, marketing a management, učební praxe, chemie, biologie a ekologie)   a ICT koordinátor [stránky pro mé žáky]  telefon: 604 977 864
 • Mgr. Bc. Petra Doubravová – všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty (německý jazyk, písemná a elektronická komunikace)
 • Ing. Jan Reichl, MBA  -  odborné předměty ( řízení motorových vozidel informační a komunikační tecnologie)
 • Mgr. Ladislav Klíma - všeobecné a odborné předměty( základy společenských věd, občanská nauka,  informatika, fyzika, technologie oprav, právo)

Učitelé odborného výcviku

 • Bořivoj Chládek
 • Bc. Karel Mačalík
 • Bc. Pavel Grycz
 • Bc. Antonín Válek
 • Ludvík Verner
 • Bc. Jiří Kleibl
 • Bedřich Novotný
 • Karel Šverák

Vychovatelé Domova mládeže

    telefon : 727 947 351

 • Ladislava Coufalová– hlavní vychovatelka
 • Lenka Holčapková - vychovatelka
 • Jiří Bubela – pomocný vychovatel
 • Bedřich Novotný – technický kroužek (volnočasové aktivity)

Technicko hospodářští pracovníci učiliště

 • Hana Mlynářová – hospodář - telefon : 727 941 682
 • Zdeňka Pavlasová – vedoucí TEÚ
 • Marie Šveráková – účetní
 • Miloš Morávek - školník
 • Ludmila Brůnová - uklízečka  
 • Věra Hájková - vedoucí školní jídelny
 • Anna Václavíková - kuchařka
 • Radka Bartoníčková - kuchařka