Právní informace

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sbírky o svobodném přístupu k informacím v SOUO Králíky

  • Ředitelka školy: Mgr. Bc. Petra Doubravová, tel.: +420 465 631 106
  • Zástupce ředitelky: Ing. Karel Málek  , statutární zástupce ředitele školy, tel.: +420 465 631 106
  • Příjem a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: paní Zdeňka Pavlasová, tel.: +420 465 631 106
  • Postup při vyřizování žádostí o informace: Pracovník, který žádost převezme ji zaeviduje, poté bude na žádost písemně a za úplatu odpovězeno.
  • Sazba za poskytnutí informaceÚhrada za oprávněné náklady vzniklé na straně poskytovatele informací, bude účtována v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů.
  • Aktuální sazebník za poskytnuté informace je v příloze. Platnost od 1. 6. 2016 

Organizační schéma