Konzultační hodiny výchovných poradců

Konzultační hodiny výchovného poradce

  • Mgr. Ladislav Klíma
  • Pondělí 7:45 – 8:35 
  • Čtvrtek 13:30 – 15:00 

Mimo konzultační hodiny dle dohody na tel. 465 631 106

Konzultace pro rodiče a žáky v oblasti
prevence rizikového chování – termín po
dohodě.

Preventistka rizikového chování
  • Mgr. Jana Jírů
  • Tel. 465 631 106
  • E-mail:

Možno kontaktovat kdykoli. V nepřítomnosti kontaktujte ředitelku Mgr. Bc. Petru Doubravovou nebo zástupce pro teoretické vyučování Ing. Jana Reichla, MBA. 

Kontakty na řídící a metodická pracoviště v této oblasti

 

Jakékoli anonymní sdělení můžete poslat na e-mail redsou.kraliky@seznam.cz