Výsledky přijímacího řízení nástavbové studium obor: podnikání

V příloze naleznete pořadí přijímacího řízení- nutno znát Vaše číslo jednací - bylo Vám zasláno dopisem od školy.