Dálkové studium

Dálkové studium zahájí výuku dle následujícího harmonogramu.

1. ročník (třída D1) - úterý 9.9.2014

2. ročník (třída D2) - středa 10.9.2014

3. ročník (třída D3) - čtvrtek 11. 9. 2014

Vyučování začíná v 7.00 hod. 

 

Věnuj chviličku

Mrkni do sekce O škole na 1.září 2014 

Poslední změna 02. září 2014 v 17:42

Nezahálíme ani o prázdninách

 Na tom to odkazu je možno si přečíst článek  Orlického deníku

                                                                  [Nezahálíme ani o prázdninách]

Zaměstnanci svým žákům - to je dálší info o činnosti v SOUo Králíky během letních prázdnin - sekce O škole

Poslední změna 28. srpna 2014 v 21:32

Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku 2014/2015 bude pro první ročníky denního studia 1. září 2014 v 13.00 hod.

Ostatní ročníky denního studia zahájí školní rok 1. září 2014 v 8.00 hod.

Termíny zahájení studia dálkové formy studia budou vyvěšeny v polovině srpna.

Poslední změna 21. srpna 2014 v 14:16

Opravné zkoušky

Opravné zkoušky se budou konat ve středu 27. 8. 2014 od 8.00 hod.

Vytvořeno 07. srpna 2014 v 10:34

TECHNOhrátky na naší škole 20. 5. 2014

V příloze naleznete tiskovou zprávu a a tiskovinu TECHNOhratky info.

Fotografie na našich stránkách sekce fotogalerie.

Další možnost prohlédnout si fotografie je  na odkazu: [ fotogalerie TECHNOhrátek ]

 

 

 

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek

V příloze naleznete rozpisy ústních MZ, konaných ve dnech 2.6. - 3.6. 2014

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015

Žákům učebního oboru Opravář zemědělských strojů budou ve školním roce 2014/2015 vyplácena prospěchová stipendia dle uvedených kritérií.

Kritéria pro přiznání stipendií:

(v hodnoceném období – pololetí)

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný

celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a)

chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka

žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy

žák nemá neomluvenou absenci

Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). Když žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu ustanovením § 67 školského zákona. Žák musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí. Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia.

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku.

Výše měsíčního stipendia:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. ročníku

1 – výborný

400 Kč

500 Kč

600 Kč

2 – chvalitebný

300 Kč

300 Kč

400 Kč

Vytvořeno 10. března 2014 v 13:29

Hejtman Martin Netolický ve škole

V pondělí 3.2.2014 nás navšívil hejtman Martin Netolický a gesční náměstkyně Jana Pernicová.

Více informací o schůzce naleznete na stránkách Pardubického kraje nebo na tomto odkazu:

www.pardubickykraj.cz/aktuality/77023/dualni-vzdelavani-by-mohlo-pomoci-i-v-kralikach